Over mij

Op 28 November 1980 ben ik geboren in 's Hertogenbosch. Op mijn derde zijn we verhuisd naar Oss , waar ik nog steeds woon. Deze verhuizing is een deel geworden van mijn ontwikkeling als beeldend kunstenaar ; Oss, als echte industriestad waar gebouwen zonder omhaal gesloopt worden en waar de functionaliteit van een gebouw belangrijker werd geacht dan zijn uiterlijk. Hoewel deze tijd nu grotendeels achter ons ligt , zijn de sporen van deze manier van denken nog steeds zichtbaar. En hoewel het resultaat hiervan geen mooie stad heeft opgeleverd in de gebruikelijke betekenis van het woord, is het wel een muze voor mij geworden.

Na altijd veel getekend te hebben , heb ik toch eerst de verstandige keus gemaakt om elektronica te gaan studeren. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in 2003 heb ik de eerste voorzichtige stap gemaakt met een oriƫntatiecursus op de kunstacademie in 's Hertogenbosch. Een jaar later deed ik de vooropleiding wat resulteerde in toelating voor het schooljaar van 2004. In 2008 studeerde ik af aan AKV / St. Joost te 's Hertogenbosch, waarna ik al vrij snel werd uitgenodigd om lid te worden van K26, te Oss, en een jaar later ben ik lid geworden van kunstcollectief PLAKA waar ik mijn atelier heb. Van hieruit kan ik mij verder ontwikkelen als beeldend kunstenaar.

Mijn werken ontstaan enerzijds uit de visuele prikkelingen van de geometrische vormen en kleurvlakken van de non-architectuur in ons stedelijk landschap, en anderszijds uit de keuzes van de mens waaruit, of waardoor, dit landschap ontstaan is.

I was born on November 28 1980 in 's-Hertogenbosch (Netherlands). When I was three we moved to Oss (Nether-lands), where I still reside. This move has become part of my development as an artist: Oss is a real industrial city where buildings are torn down without pardon and where functionality is prioritized over form. Although Oss 's industrial time is now largely behind us, the remnants of this mindset are still visible. T he result has not yielded an attractive city in the usual sense, yet it has become my muse.Although I have always drawn a lot, I made the sensible decision to study electronics. However, a leopard can't change its spots so in 2003 I took my first tentative steps into the world of art by taking an introductory art course at the art school in 's-Hertogenbosch. A year later took a preparatory course that resulted in admission to AKV / St. Joost art school in 2004.

I graduated in 2008, soon after I was invited to join K26 in Oss. A year later I joined the art collective PLAKA where I have a studio. From here I can further develop myself as an artist.My work originates from the visual stimuli of geometric shapes and colour blocks of the non-architecture of our urban surroundings, as well as the human choices that have shaped this landscape.

Benno de Wit, Oss