Regiokunstenaars bekennen kleur

De Stadswijzer | 06-03-2009 | Pierre Spierings

K26 herbergt sinds deze week een bijzondere groepsexpositie. Vijf kunstenaars uit de regio exposeren onder de titel Kleur bekennen tonen recente schilderijen en beelden. Centraal thema van de expositie is kleur als beel-dend element in de kunst. De expositie wordt op 1 maart a.s. officieel geopend door dichter Maar-ten van den Elzen.

De expositie in K26 is de groepstentoonstelling van de Stichting Beeldende Kunst Oss en Lith. Alle kunstenaars wonen en werken in de regio en zijn aangesloten bij de stichting. Betsie Uijen, Benno de Wit, Ruth van de Pol en Ria van Roosmalen laten schilderijen zien, Joke van Aalten exposeert haar beelden, Volgens de exposanten heeft de expositie ook een spreekwoordelijke betekenis. De kunstenaars bekennen kleur. Zij komen voor hun mening uit, treden naar buiten en openbaren middels hun werken hun diepste gedachten en gevoelens. Kleuren worden gebruikt om emoties en gemoedstoestanden aan te duiden. Rood staat voor woede, groen voor jaloezie. Kleuren werken ook op het. gemoed: het groene bos maakt rustig, rood maakt actief en gespannen. Voor Ruth van de Pol (Megen) is kleur vooral stemming. "Kleur staat voor emotie. Ik probeer met kleur iets op te roepen en het beeld te versterken." Haar inspiratiebron is de omgeving van Megen. Zij observeert en slaat haar indrukken op. De herkenning ontstaat later weer als zij het op het doek zet. Voor Betsie Uijen (Oss) geldt hetzelfde. "Ik schilder zowel abstract als figuratief, maar kleur heeft altijd dezelfde functie. Ik wil de kijker uitdagen door steeds een andere emotie over te brengen." Door met kleuren te spelen voegt zij steeds nieuwe informatie toe aan haar schilderijen.

Benno de Wit (Oss), net afgestudeerd aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch, heeft een fascinatie voor architectuur. Op zijn wandelingen door de stad maakt hij foto's van gebouwen en stadsgezichten die hij met verf en kleur verandert. "In tegenstelling tot mijn mede exposanten is kleur voor mij niet een hoofdzaak. Het is wel de belangrijkste bijzaak. Kleur is bij mij niet opzichzelfstaand, bij mij is kleur altijd een kleurvlak. De kleurvlakken vormen ook altijd een herkenbaar deel van het stedelijk landschap. Ik laat elementen weg en voeg nieuwe toe.. Daardoor verandert de realiteit in een eigen interpretatie, echter zonder de waarheid geweld aan te doen, Ik maak de stad heus niet kleuriger dan ze is."

Bij Ria van Roosmalen (Lith) ontplooide zich met een voorkeur voor aardse thema's en de natuur. "Daar haal ik nog steeds een belangrijk deel van mijn inspiratie. Ik onderga een emotie vooral in kleur, soms latent, soms heel sterk, en vertaal deze naar een beeld dat deels intuïtief tot stand komt. Deze werkwijze leidt tot abstractie, maar wel altijd met een verwijzing naar iets diepers, een emotie, een beeld of een thema." Beeldhouwster Joke van Aalten (Oss) heeft een fascinatie voor ronde vormen. Deze zijn terug te vinden in de vrouwenbeelden die zij maakt. Haar beelden zijn in felle kleuren uitgevoerd. "Voor mij is kleur vooral een esthetisch hulpmiddel. De kleurkeuze hangt sterk af van de emotionele fase waarin ik op een bepaald moment verkeer. Mijn werk hangt sterk samen met mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een soort therapie."

Vijf kunstenaars, vijf werkwijzen, maar een gemeenschappelijke visie die Ruth van de Pol zo samenvat: "Kleur bekennen is laten zien wie en wat je bent. Niets meer en niets minder." Bezoekers kunnen terecht in . K26 (Kruisstraat 26, Oss) van. donderdag t/m zondag. De expositie is te zien tot en met 29 maart. De officiele opening is op 1 maart geweest, waarbij de Udense stadsdichter Maarten van den Elzen zijn poetische blik liet schijnen op de werkstukken. Meer informatie: www.k26.nl.